ISO 22716:2007
 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА (GMP)
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ДОБРАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
(ISO 22716:2007)

 

Този международен стандарт дава указания за производството, контрола, съхранението и експедирането на козметични продукти.
Тези указания обхващат аспекти, свързани с качеството на продукта.
 
Стандарт ISO 22716:2007 обхваща управлението на :

    ▪ Персонал

    ▪ Помещения

    ▪ Съоръжения

    ▪ Суровини и опаковъчни материали

    ▪ Производство и пакетиране на продукта

    ▪ Контрол на качеството

    ▪ Управление на отпадъците

    ▪ Рекламации и изтегляне на продукт от пазара

    ▪ Управление на промените в организацията и дейността

    ▪ Вътрешен одит на системата за управление

    ▪ Документация
 
Внедряването на система за управление в съответствие с изискванията на ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) - Guidelines on Good Manufacturing Practices / респ. БДС EN ISO 22 716:2008 Козметични продукти. Добра производствена практика/ е от изключително значение за дейността на всяка козметична компания, осъществяваща производство в рамките на Европейския съюз.
 
Стандартът дава възможност на козметичните компании да отговорят на изискванията на Регламент 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти, който се прилага в своята цялост, считано от 11 юли 2013 г.