FSSC 22000
(Food Safety System Certification)
Системи за управление на безопасността на храните

 

FSSC 22000 e стандарт за безопасност на храните, разработен на основата на ISO 22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти”.

FSSC 22000 е стандарт, който дефинира изискванията към системи за управление на качеството и безопасността на храните. Той е комбинация от ISO 22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2011.

Системата за безопасност на храните FSSC 22000, обхваща изискванията на Стандарт ISO 22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2011 „Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти” и осигурява на организациите:

  • доверие в храните;
  • намаляване на рискове за здравето;
  • подобрена защита на търговски марки;
  • по-ниски разходи за одит;
  • подобряване на управлението на веригата за доставки;
  • по-голяма прозрачност;

Чрез прилагането на FSSC 22000, компаниите от хранително-вкусовата промишленост управляват ефикасно риска и гарантират на качеството и безопасността на продуктите си.

Британския институт за стандартизация е оттеглил PAS 220:2008 и фирмите със съществуващи сертификати FSSC 22000, отнасящи се до PAS 220:2008 имат преходен период за подновяване на сертификатите към ISO / TS 22002-1:2011, но не по късно от 30 април 2013г. / www.fssc22000.com /