ВИП КОНСУЛТ ЕООД разполага с консултанти и специалисти с богат практически опит в областта на Международните Стандарти за Качество, Екология, Здравословни и Безопасни условия на труд, Информационна сигурност, Безопасност на храните, Добри земеделски практики, Анализ и контрол на качеството на храните, Растителна защита, Агрокултури, Биоземеделие, Икономика, Счетоводство, Осигуряване, Данъци, Финансиране по програми на Структурни фондове на ЕС и други.

Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на нашите консултанти и специалисти, чрез допълнителни обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия в конференции.

Отношенията ни се основават на:
• Доверие, коректност и взаимоизгодни отношения;
• Висока ефективност;
• Максимална ангажираност на ръководствата и персонала;
• Системен подход;
• Измерими, достижими и определени във времето резултати.